[Chia sẻ] Giáo trình tự học lập trình Windows Phone 8 mới nhất

Share:

Link tải full giáo trình:

http://www.mediafire.com/download/8y52cicm1xjzbk4/GiaoTrinh_WindowsPhone.docx

Link tải full slide bài giảng:

http://www.mediafire.com/download/rd9i7pm4ijjnkhv/Sildes_bai_giang_WP8.rar

Link tải full bài tập:

http://www.mediafire.com/download/p43lhccd9p37ddc/BaiTap_WindowsPhone.docx

—————————————————————————————

Windows-Phone-8-SDKWebsite hướng dẫn lập trình Windows Phone 8 dành cho sinh viên Đại học Công nghệ Đồng Nai

  1. Giới thiệu về môn học: Click here
  2. Đề cương chi tiết:  Click here
  3. Bài tập để rèn luyện nâng cao kỹ năng lập trình: Click here
  • Bạn hãy sử dụng tài khoản Microsoft DreamSpark để tải những phần mềm miễn phí từ Microsoft, Đăng ký học thêm những khóa dạy lập trình Windows Phone online của Microsoft để nâng cao khả năng.

Link học trực tuyến: 

http://www.microsoftvirtualacademy.com/

https://www.dreamspark.com/Student/App-Development.aspx

http://channel9.msdn.com/WindowsPhone

Hướng dẫn sử dụng DreamSpark:

http://clbtinhoc.dntu.edu.vn/index.php/microsoft-dreamspark/

Nội dung học:

CHƯƠNG

TÊN CHƯƠNG

LÝ THUYẾT

THỰC HÀNH

Tải về

1 INTRODUCTION WINDOWS PHONE OS

3

0

 Click here
2 XAML, PHONE CONTROLS and NAVIGATION

9

12

 Click here
3 WORKING WITH THE PHONE, CAMERA and PHOTOS

3

3

 Click here
4 WORKING WITH THE TILES, NOTIFICATIONS, CONTACTS and CALENDAR

3

3

 Click here
5 DATA STORAGE

6

6

 Click here
6 WEB SERVICES and THE CLOUD

3

3

7 SENSORS

3

3

Tổng cộng:

30

30

——————————————————————————————————————

Những giáo trình bạn cần tải về để học:

[1] Windows Phone 8 Development Internals – Andrew Whitechapel, Sean McKenna

[2] Pro Windows Phone App Development, 3rd Edition  – Ken Cenerelli

[3] Beginning windows phone app development – Henry Lee – Eugene Chuvyrov

[4] Windows Phone 8 – Development for absolute beginners – Bob Tabor, Clint Rutkas, Larry Lieberman

[5] Windows Phone 8 Recipes – Lori Lalonde and David R.Totzke

[6] Windows 8 and Windows Phone 8 Game Development – Adam Dawes

Share:

Leave a reply