Hướng dẫn tạo App ID trong lập trình iOS

Share:

App ID có thể hiểu đó chính là một chuỗi bao gồm 2 phần đặc biệt phân cách bằng dấu (.) – App id Prefix được định nghĩa chính là Team id mặc định của bạn. App id Suffix cũng được định nghĩa giống như 1 chuỗi tìm kiếm Bundle id và mỗi một phần của App id cũng khác nhau và vô cùng quan trọng, được dùng cho ứng dụng của bạn tại Apple Developer Center. Hãy chọn Plus ở bên trên để bắt đầu.

Bước 1: Hãy cung cấp cho App ID 1 cái tên đơn giản nhất, dễ nhớ nhất trong phần App ID Description.

S10

Bước 2: Hãy chọn nếu như bạn muốn tạo Explicit hay Wildcard App ID.

Explicit App ID cũng giống như com.tutsplus.testing, nó được ràng buộc với những ứng dụng cụ thể và đã được bạn yêu cầu. Wildcard App ID thì giống với com.tutsplus.* được ràng buộc với khá nhiều ứng dụng và nó sẽ luôn kết thúc với dấu(*)

Bước 3

Lựa chọn dịch vụ mà bạn muốn dùng cho App ID như là Game Center hay iCloud. Những dịch vụ như này cũng cần phải phù hợp với khả năng của ứng dụng trong Xcode

S11

Bước 4: Sau đó nhấn Submit để xác nhận App ID của bạn, Chọn vào Done để hoàn thành.

S12

Xong! Như vậy là bạn đã tự tạo được App ID cho ứng dụng của mình rồi. Chúc các bạn thành công.

 

Share:

Leave a reply