Lập trình iOS 7 – ViewController

Share:

Trong bài hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn về ViewController trong iOS 7 một cách chi tiết.

Tạo ViewController

 1. Tạo Objective-C Cocoa Touch class thừa kế từ UIViewController có gắn với tệp tin Xib
 2. Viết mã code để tạo UIViewController
 3. Sử dụng StoryBoard
 4. Viết mã code để sử dụng StoryBOard
 5. ….

opv1 opv2 opv3

initWithNibName

Hai cách để khởi tạo ViewController sử dụng StoryBoard

 • Chọn Project Template có hỗ trợ StoryBoard ngay từ ban đầu
 • Lập trình với UIStoryBoard

Quá trình load view vào ViewController

opv4

5 cách thức hứng sự kiện tương tác của Users

 • Kéo thả từ XIB và StoryBoard vào *.h, *.m
 • Viết mã code gắn Target – Action
 • Dùng Delegate, ViewController phải Implement Protocol
 • Dùng BLock
 • Viết mã hứng luôn trong UIView, nếu cần thì fire back ra ViewController

IBAction và IBOutlet

opv5

Các chức năng của UIViewController #3

Xử lý những sự kiện xoay ngang xoay dọc

Chức năng của UIViewController #1

Quản lý những tập hợp các UIView

op6

Chức năng của UIViewController #2

Hiển thị View bằng cách nạp tập tin Nib. Các bạn mở campaign “LoadMultipleViews” lần trước ra và xem lại nhé.

Chúc năng của UIViewController #4

Quản lý và xử lý các sự kiện thay vì phân phối xuống từng View một trong View Hierarchy. Tuy nhiên thì trong 1 số trường hợp, viết code trong UIVieww là để vẽ đồ họa và xử lý tương tác đa điểm sẽ gọn gàng hơn.

op7

Tổng kết

 • Quản lý tập hợp các UIView
 • Hiển thị View bằng cách nạp file Nib
 • Xử lý các thiết bị xoay ngang – dọc
 • Quản lý và xử lý các sự kiện tập trung
 • Tính đóng gói và reuse

UINavigationController

Các phần này bạn hãy download code ở dưới về xem nhé:

Download code: Link Download

Share:

Leave a reply