Những thủ thuật cần biết trong lập trình Swift (P4)

Share:

Thử nghiệm và đặt giá trị với Playgrounds

Một Playground hay còn gọi là một môi trường lập trình tương tác dành riêng cho Swift. Chúng ta có thể tạo ra những playground để thử nghiệm và xác nhận các ý tưởng, học Swift, hay chia sẻ những mẫu ý tưởng với nhau. Bạn hoàn toàn có thể làm việc này mà không cần phải tạo một project mới. Để tạo một playground, rất đơn giản bạn chỉ cần mở Xcode ra và chọn “Get Started with a playground” khi khởi động Xcode.

MakingAPlayground

Bên cạnh đó bạn cũng có thể tạo một playground mới bên trong Xcode:

MakePlaygroundInXcode

Khi đã tạo xong playground rồi, những việc mà chúng ta phải làm tiếp theo đó là bắt đầu viết code và chúng ta sẽ nhìn thấy luôn kết quả của đoạn code chúng ta đang viết ở phía bên tay phải màn hình:

Playground

Có thể nói rằng Playground là cách tốt nhất để có thể khởi tạo, thử nghiệm hay chứng minh các ý tưởng bằng code mà không cần thiết phải  bắt đầu một dự án (project)

 

Share:

Leave a reply