Những thủ thuật cần biết trong lập trình Swift (P7)

Share:

Bắt đầu từ phần 7, mình sẽ viết những thủ thuật Swift nâng cao hơn 6 phần trước.

Những thủ thuật lập trình Swift nâng cao

Xác thực các phương thức với Guard

Việc xác nhận bằng Guard trong Swift giúp chúng ta tối thiểu hóa code và giúp cho việc sử dụng code an toàn hơn. Một quy trình xác thực bằng Guard được áp dụng cho một hay nhiều điều kiện và nếu bất kì một điều kiện nào đó không thỏa mãn, phương thức block sẽ được gọi ra. Phương thức block này thì đòi hỏi xác thực một return, break, continue, hay throw kết thúc quá trình xử lý của phương thức, hay nói cách khác, di chuyển ứng dụng ra khỏi phạm vi điều khiển.

Sử dụng phương thức xác thực với Guard có thể giúp bạn giảm thiểu sự rối rắm của các đoạn code, tránh các câu lệnh if/else lồng nhau. Bởi vì những đoạn mã trong khóa lệnh else của một phương thức Guard cần phải chuyển ứng dụng ra ngoài tầm kiểm soát, việc làm này có thể an toàn hơn việc chỉ đơn giản là sử dụng một câu lệnh if để gọi lệnh return nếu gặp phải một điều kiện không phù hợp. Những lỗi tiềm tàng này có thể gặp phải trong thời gian biên soạn code. Nếu các điều kiện của câu lệnh Guard đều được thỏa mãn, những giá trị tùy chọn sẽ xuất hiện trong tầm kiểm soát của chúng ta.

Kiểm soát hoạt động của ứng dụng với Defer

Một câu lệnh defer có thể giúp bạn trì hoãn lại quá trình xử lý của một đoạn code được đặt trong mã lênh này.  Điều này có nghĩa là việc làm gọn gàng đoạn code của bạn có thể được đặt trong câu lệnh defer, và nó cũng đảm bảo sẽ được gọi khi mà chức năng hiện tại thoát ra tiến trình làm việc. Nó cũng có thể giảm thiểu những bước thừa và gia tăng độ quan trọng, sự an toàn.

 

Share:

Leave a reply