Những thủ thuật cần biết trong lập trình Swift (P8)

Share:

Đơn giản hóa các Singletons

Việc sử dụng singleton trong các ngôn ngữ lập trình là một chủ đề luôn được quan tâm, tuy nhiên nó vẫn là một mô hình rất quen thuộc với hầu hết các lập trình viên. Việc thực thi một singleton trong Objective-C bao gồm vài bước để có thể chắc chắn rằng lớp singleton không được tạo ra quá một lần duy nhất. Trong lập trình Swift thì việc làm này đơn giản hơn rất nhiều. Như bạn sẽ thấy ngay sau đây, việc thực thi trên Objective-C sẽ cần nhiều hơn gấp đôi số code so với trên Swift (quá lằng nhằng). Đỉnh cao nhất của việc này đó là việc sử dụng một token không chỉ giúp cho việc mã hóa code tốt hơn mà nó còn khiên cho việc thâm nhập vào bộ nhớ trở nên khó khăn hơn.

Objective-C

Swift

Giảm thiếu tối đa việc trùng lặp code với Protocol Extension

Chúng ta có thể mở rộng các kiểu dữ liệu với thư mục trong objective-c, tuy nhiên việc làm tượng tự sẽ không được gửi tới các giao thức. Swift cho phép chúng ta thêm chức năng cho giao thức. Với Swift, chúng ta hoàn toàn có thể mở rộng một giao thức đơn lẻ (thậm chí là cả nhữn giao thức trong một thư viện mở), và có thể áp dụng chúng cho bất kì một lớp nào mà thực thi giao thức đó. Các phần mở rộng của giao thức (protocol extensions) hoàn toàn có đủ sức mạnh để thay đổi toàn bộ mô hình lập trình từ hướng đối tượng sang hướng giao thức. Mấu chốt của concept này là cái mà chúng ta vẫn thêm vào một cách mặc định thông qua những giao thức thay vì các lớp để có thể giúp cho những đoạn mã code của chúng ta có thể sử dụng lại sau này. Để đọc thêm về lập trình hướng giao thức trong Swift, hãy đọc tại đây.

 

Share:

Leave a reply