NHỮNG THỦ THUẬT TRONG LẬP TRÌNH IOS (P10)

Share:

Duy trì dữ liệu (Data persistance)

Để duy trì dữ liệu trong một ứng dụng iOS bạn cần phải có một cơ sở dữ liệu SQLite bất kì theo ý của bạn. Thật không may, để sử dụng CSDL này thì bạn cần phải sử dụng một API level thấp được viết bằng ngôn ngữ lập trình C. Ngoài ra nó cũng không cung cấp bất kì một chỉ dẫn đối tượng nào hay một hướng đối tượng để xây dựng các truy vấn của bạn. Đây là nơi mà các iOS Framework “Core Data” ra đời. Nó cũng tạo ra sự trừu tượng hóa trong việc lưu dữ liệu. Bạn có thể sute dụng SQLite ở dưới nhưng nó có thể dễ dàng được thay thế bởi bất kì hình thức lưu dữ liệu nào khác dưới dạng một dữ liệu iCloud. Ví dụ:

Một vài tính năng tôi nghĩ ngay tới:

  • Cung cấp hướng cho đối tượng
  • Cung cấp một sự thay thế cho SQL, nơi mà có nhiều đối tượng được định hướng hơn. Bạn có thể sử dụng vị từ, sắp xếp mô tả, nhận yêu cầu hay bất kì một công việc nào tương tự, tất cả đều được xây dựng như các đối tượng. Nó có thể làm cho các mã truy vấn của bạn dễ đọc hơn, ngược lại với tất cả các giá trị được sắp xếp để tạo ra một chuỗi truy vấn SQL.
  • Cung cấp một cơ chế để tích hợp lược đồ của bạn. Nó cũng bao gồm những cơ chế tự động (như là khi bạn thêm một cột) hay một cơ chế tùy biến mà bạn có thể tự tay thực hiện (khi mà cơ chế đó không phải là cách tiếp cận trực tiếp).
  • Nó cũng hỗ trợ iCloud, vì thế khá là đơn giản để tạo ra một hệ lưu trữ dữ liệu mà được đồng bộ bởi iCloud sau đó restore lại trên các thiết bị thông minh.

Để có thể đem đến cho bạn một cái nhìn tổng quan hơn về việc Code Core Data thế nào, sau đây mình xin đưa ra 1 ví dụ về truy vấn Core Data. Ở ví dụ này bạn có thể tìm thấy tất cả các “sản phẩm” ở một danh mục bất kì, được sắp xếp theo mức giá giảm dần:

Để thêm một sản phẩm mới, bạn sử dụng Core Data:

 

 

Share:

Leave a reply