Xây dựng một chương trình Objective-C hoàn chỉnh (P1)

Share:

Chào các bạn, qua những bài học trước các bạn đã hiểu được những khái niệm căn bản về lập trình hướng đối tượng Objective-C. Ở bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người viết một chương trình hoàn chỉnh dựa vào các đối tượng bạn đã dùng ở những bài trước.

Bắt đầu

Chúng ta sẽ bắt đầu với Xcode rồi tạo một project mới qua những bước File> New Project> Mac OS X> Application> Command Line Tool, tiếp sau đó đặt tên project đó là “TestCar” rồi chọn Type:Foundation.

new_project testcar_project

Cuối cùng thì bạn nhấn nút Create để save project “TestCar” vào 1 chỗ nhất định trên ổ cứng của bạn. Khi cửa sổ của Project xuất hiện phía tay trái thì chúng ta sẽ cần tạo 1 lớp mới. Để có thể làm được điều này thì các bạn cần phải nhấn tổ hợp Command-N sau đó chọn  MacOS X> Cocoa> Objective-C class. Ta sẽ đặt tên cho class này là “Car” và để mặc định tùy chọn Subclass of là NSObject (tức là lớp Car ta tạo ra sẽ là lớp con của NSObject). Sau cùng bạn hãy chọn Create để lưu class Car vào folder của project TestCar.

car_class

Lớp Car giờ đã tạo ra tuy nhiên nó không làm gì cả. Ta sẽ thêm nội dung cho lớp này. Nhưng bạn hãy ghi nhớ ở những bài trước mình có nói Objective-C phân chia riêng biệt mã lệnh và tạo ra 1 class thành 2 phần: 1 phần sẽ chưa những khai báo thuộc tính và phương thức là interface (file Car.h) phần còn lại chưa phần lớp thực thi (file Car.m). Chúng ta sẽ tiền hành xây dựng Interface đầu tiên.

 

 

Share:

Leave a reply