XÂY DỰNG ỨNG DỤNG IPHONE THỨ 2 (P2)

Share:

Biên dịch và chạy chương trình

Giống với bất kì 1 ứng dụng nào khác, bạn hoàn toàn có thể biên dịch cũng như chạy project lần đầu tiên trước khi có bất cứ một thay đổi nào khác. Điều này khá là cần thiết để bạn có thể hiểu được sâu hơn về chức năng cũng của mỗi loại project khác nhau.

Biên dịch và chạy app mặc định bằng iOS Simulator

  • Hãy chắc chắn rằng Scheme pop-up menu ở thanh công cụ Xcode đã hiển thị BirdWatching > iPhone 6.0 Simulator. Nếu không hiển thị thì chọn iPhone 6.0 Simulator
  • Nhấp vào nút Click trên toolbar.

Sau khi Xcode đã hoàn thành viêc biên dịch thành công project thì iOS Similator sẽ tự đông được bật lên. Ở trên màn hình Simulator, ứng dụng hiển thị như sau:

secondiphoneapp3

Trên iPhone Simulator, nhấp vào nút Add (+) ở bên phải thanh điều hướng để có thể thêm phần tử vào trong list (mặc định thì những phần tử là dữ liệu và thời gian hiện tại). Sau khi đã thêm 1 phần tử thì cần lựa chọn tiếp để xem chi tiết của phần tử đó. Giao diện màn hình sẽ như sau:

secondiphoneapp4

 

Share:

Leave a reply