XÂY DỰNG ỨNG DỤNG IPHONE THỨ 2 (P3)

Share:

Kiểm tra Storyboard và cảnh xuất hiện trên Storyboard

Một Storyboard có khả năng biểu diễn những màn hình trong 1 ứng dụng và sự chuyển dịch giữa gnhững màn hình. Nhấp vào MainStoryboard.storyboard trong thanh điều hướng project của Xcode để mở Storyboard của ứng dụng BirdWatching trên canvas.

Hiệu chỉnh kích thước của Canvas

  • Nhấp vào điều khiển zoom ở góc dưới bên phải của Canvas
  • Hay bạn có thể chọn Editor -> Canvas -> Zoom rồi chọn tỉ lệ tương ứng. Thường mình hay chọn zoom 100%

Phóng to canvas ra để có thể nhìn rõ thấy cả 3 màn hình trong project. Kết quả sẽ như sau: Storyboard mặc định của ứng dụng Master-Detail chưa 3 scene và 2 segue. Một cảnh (scene) sẽ biểu diễn 1 màn hình có chứa nội dung đc quản lý bởi chính một view controller. Một view controller cũng chính là 1 đối tượng chịu trách nhiệm để quản lý những view hiển thị nội dung ở trên màn hình (trong trường hợp của storyboard, scene và view controller là đồng bộ). Cảnh phía ngoài cùng bên trái trong storyboard mặc định chính là 1 navigator controller. Một navigation controller được coi là 1 container view controller bởi nó cũng có thể giúp cho việc quản lý những view controller khác. Chẳng hạn, navigation controller của ứng dụng BirdWatching quản lý master và detail view controller, ngoài ra nó cũng quản lý cả navigation bar và nút back bạn thấy trên màn hình khi chạy ứng dụng. Một sqgue biểu diễn 1 sự dịch chuyển từ một cảnh (hay còn gọi là source scene) tới cảnh sau (còn gọi là destination scene). Chẳng hạn ở một project mặc định, cảnh chính là source thì cảnh chi tiết sẽ là destination. Trên canvas biểu diễn chuyển dịch như sau:

segue_icon_2x

1 quan hệ là 1 loại kết nối giữa các scene. Trên canvas, một quan hệ sẽ gần giống như là 1 sự chuyển dịch (segue), ngoại trừ biểu tượng của nó như sau:

relationship_icon_2x

 

 

Share:

Leave a reply