XÂY DỰNG ỨNG DỤNG IPHONE THỨ 2 (P4)

Share:

Thiết kế Model Layer

Hầu hết tất cả ứng dụng đều cần xử lý theo dữ liệu. Ở bài học thứ 2 này thì ứng dụng cũng sẽ quản lý 1 danh sách những sự kiện hiển thị thông tin của những loài chim. Để có thể tìm hiểu thêm về MVC bạn cần phải tạo ra những lớp để biểu diễn và quản lý loại dữ liệu này.

Ở phần này, bạn sẽ thiết kế 2 lớp. Lớp đầu tiên là biểu diễn khối dữ liệu chính mà ứng dụng đó quản lý. Lớp thứ 2 sẽ tạo và quản lý sự thể hiện của những khối dữ liệu. Các lớp này cùng chung danh sách chứa chính dữ liệu để tạo nên model layer ở ứng dụng BirdWatching.

Xác định dữ liệu và tạo lớp dữ liệu

Để có thể thiết kế lớp dữ liệu thì việc cần làm trước tiên là phân tích kỹ chức năng ứng dụng để xác định được những thành phần của dữ liệu cần quản lý. Chẳng hạn ở đây bạn cần định nghĩa được lớp  Bird và lớp BirdSighting. Tuy nhiên để có thể xử lý cho đơn giản, các bạn cần định nghĩa ra 1 lớp dữ liệu đơn giản  (BirdSighting) chứa những thuộc tính như là “bird name”, “sighting location”, “date”…

Để có thể tổ chức các đối tượng  BirdSighting mà app BirdWatching có thể sử dụng, bạn cần phải thêm 1 lớp mới trong project của bạn và là lớp con của NSObject.

Tạo số BirdSighting.

  • Trong Xcode, chọn File -> New -> File (hay nhấn Command-N)
  • Khi hộp thoại xuất hiện ,chọn tiếp Cocoa Touch ở phần iOS phía bên trái hộp thoại
  • Ở vùng chính hộp thoại, chọn Objective-C class rồi nhấp vào button Next.
  • Đnhá tên lớp là BirdSighting trong trường Class và chọn NSObject trong “Subclass of” pop-up menu rồi nhấn button Next.
  • Ở hộp thoại hiển thị tiếp sau đó, chọn folder BirdWatching trong Group pop-up menu:secondiphoneapp6
  • Sau cùng, nhấp vào button Create

Xcode sẽ tạo ra 2 tệp tin là BirdSighting.hBirdSighting.m trong folder BirdWatching của project.

Lớp BirdSighting cần 1 cách thức khác để lưu trữ lại thông tin của loài chim. Ở bài hướng dẫn này các bạn hãy khai báo những thuộc tính để biểu diễn các phần tử đó.

 

Share:

Leave a reply