Xây dựng ứng dụng trên iPhone (P6)

Share:

Cấu hình cho Text Field

  1. Ở trên View, ta chọn text field
  2. Trong Text field Attributes inspector bạn chọn như sau:
  • Chắc chắn rằng Keyboard pop-up menu được thiết lập với giá trị default
  • Trong Return Key pop-up menu lựa chọn Done
  • Sau khi đã hoàn tất các thao tác phía trên, ở vùng Text Field Attributes inspector sẽ được như hình dưới:

firstiphoneapp27

Chạy thử app của bạn trên Simulator để chắc chắn rằng những phần tử giao diện người dùng đã thêm vào sẽ hoạt động đúng như mong đợi. Nếu khi bạn nhấp vào nút Hello, nó sẽ trở nên thật nổi bật và nếu bạn nhấn vào trong text field thì 1 bàn phím iPhone sẽ xuất hiện. Lúc này thì vẫn chưa có bất kì 1 sự kiện nào liên quan tới nhập văn bản hay nhấn vào button Hello được thực hiện . Để thêm được chức năng đó bạn cần thực thị các kết nối thích hợp giữa những phần tử giao diện người dùng và vỉew controller.

Tạo một action cho button

Khi người dùng kích hoạt phần tử UI thì phần tử đấy có thể sẽ gửi tới đối tượng 1 thông điệp mà biết làm sao để thực hiện phương thức hành động tương đương (ví dụ như “thâm địa chỉ liên hệ này vào list những địa chỉ liên lạc của người dùng”). Việc tương tác như này cũng là 1 phần của cơ chế target-action, đó chính là một design pattern khác của Cocoa Touch.

Ở hướng dẫn này thì khi người dùng click vào nút Hello của ứng dụng, bạn có muốn nó gửi tới 1 thông điệp “thay đổi lời chào” (action) tới view controller (target). View controller sẽ đáp ứng các thông điệp đó bằng cách đổi chuối (ở đây chính là đối tượng model) mà nó quản lý. Tiếp theo thì view controller sẽ được update text hiển thị trên nhãn để phản ảnh được những giá trị đã thay đổi của đối tượng model.

Bạn có thể dùng Xcode để thêm 1 action cho mỗi phần tử UI cũng như thiết lập những hành động tương đương của nó theo cách Control-dragging phần tử đó vào view. Storyboard sẽ lưu những kết nối mà bạn đã tạo ra bằng cách này. Tiếp theo đó khi ứng dụng tải những kịch bản thì những kết nối sẽ được phục hồi.

Share:

Leave a reply